Han van Hulzen - ecoloog

Moslab: Onderzoek naar mostoepassingen om fijnstofoverlast tegen te gaan

Ontstaan vanuit Stadslab luchtkwaliteit; In samenwerking met Leon Richard (Xenotec)

mos in de stad

mos in de stad

Fijnstof

Fijnstof is van alle tijden, het is niet meer, maar ook niet minder dan heel fijn stof. Maar dan zo fijn dat het voor ons onzichtbaar is. Ongemerkt ademen we het dus de hele dag in. Zeezout, fijnzand en schimmelsporen waren er altijd al. Maar, sinds het gebruik van fossiele brandstoffen een vlucht heeft genomen is de fijnstofconcentratie enorm toegenomen. Lokaal langs autowegen zijn de concentraties schadelijke deeltjes soms enorm hoog. Het komt niet alleen uit uitlaten, maar ook van bandenslijtstof. Waar is dat profiel gebleven? In de lucht, op straat en in je longen. Daar bovenop ligt er nog een deken van fijnstof over het land van vliegtuigen, schepen en industrie van soms honderden kilometers ver. Wat kun je er aan doen? Eerst de bron aanpakken, het terugdringen met fijnstof-filters, overschakelen op alternatieve schone energiebronnen , etc. Dat gaat allemaal helaas niet zo snel als we zouden willen. Omdat we voorlopig nog niet verlost zijn van hoge concentraties fijnstof kun je het ook proberen weg te vangen. Mos lijkt hiervoor een geschikte kandidaat! Mos heeft geen echte wortels, maar leeft als het ware van de lucht. Het eet fijnstof letterlijk op.

Prototype mostegel copywright ©Xenotec

copywright foto ©Xenotec

Mostoepassingen als fijnstofvanger

Met het Moslab project willen we verschillende onderhoudsarme mosproducten ontwikkelen die gemakkelijk toe te passen zijn en weinig onderhoudt vergen.